Aankondiging Reewildtentoonstelling. Sinds 2015 zijn de voormalige regio’s Oost-Brabant en West- en Midden Brabant omgevormd tot één regio Brabant. Het bestuur heeft nagedacht over de vorm waarin het de reewildtentoonstelling voor 2017 vorm wilt geven. Het...

Het ree: DWHC speerpuntdier 2018

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft voor 2018 het ree gekozen tot speerpuntdier. Dit betekent dat het DWHC dit jaar meer reeën wil onderzoeken om beter inzicht te krijgen in de meest voorkomende ziekten bij deze diersoort. Waarom het ree? De in de afgelopen...

Afscheid Heer L. Polvliet

Met leedwezen heeft de Vereniging Het Reewild vandaag kennis genomen van het volkomen onverwachte overlijden van de Heer L. Polvliet. Als voorzitter van VHR-Regio Zuidwest Nederland heeft hij zich steeds met veel energie ingezet voor het faunabeheer in het algemeen en...

Inzamelen reeenbloedmonsters beeindigd

Beste inzenders en coördinatoren, Het verzamelen van bloedmonsters in het kader van de nationale surveillance reeën, is nu gestopt. Het insturen van bloedmonsters was mogelijk tot eind oktober. Ruim 650 bloedmonsters zijn binnengekomen. De herkomst van de ingezonden...

oproep tot leveren onderkaak bij trauma reeen

Geachte leden, Gaarne vraag ik uw aandacht om deel te nemen aan onderstaand onderzoek: Ons mede lid van de Vereniging Wildbeheer Veluwe, de heer Ton Richter, is op zoek naar niet afgekookte onderkaak van ree-,rood- en damwild, dat hersteld is van een ernstig trauma;...

Q-koorts en ontweiden reewild

foto’s van Roland Peltzer

Traditionele Vereniging Het Reewild BBQ

Onlangs was, de inmiddels traditionele, BBQ met de vrijwilligers van onze vereniging. Uitstekend verzorgd door Ineke Gademan, echtgenote van onze penningmeester, werden wij gastvrij bij hen thuis ontvangen. Er werden nieuwtjes uitgewisseld uit de regio's en gewisseld...

Afscheid Jan Brinkman

Afgelopen week is een groot kenner van het ree ons ontvallen. Met ontsteltenis heeft het bestuur van de VHR het bericht ontvangen van het overlijden van Jan Brinkman. Ontsteltenis, onbegrip en verbijstering zijn de woorden die als eerste invallen. Jan heeft veel voor...

Algemene Vergadering Landelijk VHR

Het Landelijk Bestuur van Vereniging het Reewild nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Vergadering Landelijk van de Vereniging, op zaterdag 20 mei 2017 in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden. Het programma voor deze dag zal zijn: 09:30 – 10:00 ontvangst...

Aankondiging Reewildtentoonstelling.

Sinds 2015 zijn de voormalige regio’s Oost-Brabant en West- en Midden Brabant omgevormd tot één regio Brabant. Het bestuur heeft nagedacht over de vorm waarin het de reewildtentoonstelling voor 2017 vorm wilt geven. Het bestuur wilt graag benadrukken dat we nu één regio zijn én we willen de tentoonstelling tot een succes maken. Het heeft daarom besloten om in 2017 één grote reewildtentoonstelling voor de gehele provincie te organiseren. Op deze wijze worden alle reewildgeweitjes in één tentoonstelling getoond. Daarnaast kan het bestuur een aantrekkelijker programma opstellen, bijvoorbeeld met workshops en lezingen en met meer stands.
Vanzelfsprekend zijn jongjagers van harte welkom om de gelegenheid aan te grijpen hun kennis van het reewild verder op te voeren en contacten te leggen met ervaren reewildjagers .Reserveer alvast de data in uw agenda!

De tentoonstelling wordt gehouden op 18 april 2017 van 12.00 – 19.00 uur
hotel Van der Valk, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze
tel: 0161 – 45 49 51

gilzetilburg@valk.com