Het ree en de wolf

In Nederland heeft het ree (nog) geen natuurlijke vijanden. Reeën sterven een natuurlijke dood, worden slachtoffer van het verkeer of worden gedood in het kader van beheer door jagers/beheerders. Soms komen kalfjes in maaimachines terecht of vallen ten prooi aan vos of wild zwijn. Maar dat is het wel zo’n beetje. Op deze manier gaat 20-25% van de populatie dood. Omdat de jaarlijkse aanwas groter is dan de sterfte en het ree zich uitstekend aan zijn omgeving aanpast, groeit de populatie. Maar voor hoe lang nog?

In Duitsland heeft vanaf 2000 de eerste wolf zich in de regio Lausitz gevestigd. Lausitz is een gebied dat deels in Polen, deels in Brandenburg en deels in Sachsen ligt. In 2016 waren er circa 300 wolven in Duitsland; verdeeld over ongeveer 25 roedels, 8 paartjes en een stuk of 3 solitaire wolven. Het steeds maar groeiende aantal roedels breidt zich uit richting Nederland. Zo was er begin maart 2017 voor de derde keer een wolf in ons land. Hij werd langs de A28 bij het Drentse Veeningen gevonden. Doodgereden. Deze jonge mannetjes wolf kwam uit een gebied ten noorden van Bremen. Dat bleek uit DNA-onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre en Wageningen Environmental Research. In de maag van de gezonde wolf troffen de onderzoekers sporen aan van een haas en een ree.

%

Onnatuurlijke sterfgevallen per jaar

De terugkeer van de wolf in de Duitse regio Lausitz heeft ervoor gezorgd dat de regionale moeflonpopulatie niet meer bestaat en dat het aantal reeën is gedecimeerd. Ook de hertenpopulatie kreeg het zwaar te verduren. Wat zijn de gevolgen voor het ree wanneer de wolf zich definitief in Nederland vestigt? En wat betekent dat voor onze beheerplannen? Dat de wolf komt, is zeker. De vraag is alleen wanneer.