Word lid

Hadden reeën internet, dan was dit zeker hun favoriete website. Want hier is werkelijk alles te vinden over het ree.

Voor jong en oud, voor de argeloze wandelaar en de professioneel opgeleide reewildbeheerder. Van hulp voor bij een spreekbeurt op school tot uitleg over de nieuwe Wet Natuurbescherming.

De Vereniging Het Reewild – de VHR – heeft in de achterliggende vijfenzestig jaar heel veel kennis over het ree opgebouwd en wil dat graag met iedereen delen. En de VHR streeft naar een gezonde reeënpopulatie in Nederland. Middels voorlichting aan het publiek en advies aan politiek, terreinbeheerders, jagers en beleidsmakers kunnen we veel nuttig werk verrichten. En altijd vanuit maar één uitgangspunt: het belang van het ree.

U kunt ons daarmee helpen door lid te worden van de VHR. Meld u aan en maak gebruik van de introductieaanbieding.

Lees hier een voorbeeld van het fraaie magazine dat vier keer per jaar aan onze leden wordt toegezonden.

 

magazine lid

Aanmeldformulier Lidmaatschap ReewildDe kosten voor lidmaatschap bedragen € 35,- per jaar.

Het lidmaatschap is inclusief een abonnement op ons Magazine Reewild, welke 4 x per jaar verschijnt.

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een bevestiging, vergezeld met het verzoek tot betaling.